Jak zapisać się do programu PartnerConnect?

Partners, Photography Website, Hero, Partners, 16x9, 3600

Zgłoś się do programu PartnerConnect, wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy

Wypełnienie naszego internetowego formularza zgłoszeniowego zajmuje około 30 minut. Proces obejmuje podanie informacji o sobie, swojej firmie, lokalizacji, kluczowych osobach do kontaktu w firmie, rynkach docelowych, przychodach oraz innych danych.

Przed przesłaniem zgłoszenia

Tworzenie danych logowania

Aby uzyskać dostęp i rozpocząć proces zapisywania się do programu, należy się zarejestrować i utworzyć dane logowania. Po rozpoczęciu wypełniania formularza można zapisać zmiany i wrócić do niego później, używając tych samych danych logowania. Na wypełnienie i przesłanie zgłoszenia będziesz mieć siedem (7) dni roboczych. Jeśli nie prześlesz zgłoszenia w tym terminie, konieczne będzie ponowne rozpoczęcie procesu.

Przed przesłaniem zgłoszenia należy zastanowić się, kto w firmie będzie administratorem ds. partnerów

Osoba ta będzie pełnić rolę kluczowego administratora do kontaktu w ramach naszych relacji oraz utrzymywać profil i dane kontaktowe firmy, udzielać członkom zespołu dostępu do narzędzi firmy Zebra oraz wykonywać inne zadania administracyjne. Osobę tę należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po programie PartnerConnect

Przewodnik zawiera wskazówki i szczegółowe wytyczne i pomaga zebrać potrzebne informacje przed rozpoczęciem procesu. Przewodnik można wykorzystać w przypadku wszystkich typów zgłoszeń – Reseller, ISV lub Alliance Partner – jednak nie wszystkie sekcje dotyczą wszystkich typów partnerów. Sekcje te będą wyszczególnione dla odpowiedniego typu partnera w całym przewodniku.

Co dzieje się po wysłaniu zgłoszenia?

Rozpatrzenie wypełnionego zgłoszenia przez firmę Zebra potrwa około 7 dni. Po zatwierdzeniu zgłoszenia wyślemy Ci pocztą elektroniczną link do regulaminu programu. (Zatwierdzenie jest ważne przez 30 dni). Po zapoznaniu się z regulaminem i zaakceptowaniu go otrzymasz oficjalny list powitalny z danymi do logowania, linkiem do naszego portalu dla partnerów oraz innymi informacjami potrzebnymi do rozpoczęcia budowania działalności jako partner uczestniczący w programie Zebra PartnerConnect.

Wszystko gotowe, by dołączyć do programu PartnerConnect?

Kliknij przycisk Zapisz się teraz, aby rozpocząć proces wypełniania i przesyłania zgłoszenia.
Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące formularza zgłoszeniowego udziela nasze Centrum Interakcji z Partnerami (Partner Interaction Center, PIC).